Dicts.info 

Maltese vocabulary

Learn English to Maltese vocabulary : Abstract
Index > Abstract

act għemil, att
action għemil, azzjoni
addition żieda, addizzjoni
amount ammont, kwantità
attack attakk
attempt prova, sforz
back dahar
behavior mġieba, kondotta
bit biċċa, farka
blow daqqa
break intervall, waqfa
campaign kampanja, kawża
chance opportunita, ċans
choice selezzjoni, għażla
condition stat, kundizzjoni
connection konnessjoni
connection konnessjoni, x'jaqsam
crack xaqq
crush tgħaffig, tgħattin
cut qtugħ, qatgħa
damage ħsara
danger periklu
decoration tiżjin, ornament
destruction qirda, distruzzjoni
detail dettal
dominance dominanza
drop qatra
duty dmir, dover
effort sforz
fall waqa', waqgħa
fight ġlied, ġlieda
front quddiem
hit lqit
hole toqba, ħofra
increase żieda, kobor
increase żieda
internet internet
jolt skoss
kick daqqa ta' sieq
kind tip, varjetà
knot għoqda
list lista
mind moħħ
operation iffunzjonar
opposite kuntrarju
outburst tifqigħa
part parti
personality personalità
piece biċċa
place post
position post, lok
power qawwa, poter
practice prattika
project proġett, intrapriża
property karatteristika
quality kwalità
quiet kwiet
responsibility responsabbiltà
rest mistrieħ
return ritorn, miġja lura
seat post
silence skiet, silenzju
state stat
step pass
stop waqfa
taste togħma
thing ħaġa
top quċċata, akme
touch messa
treatment trattament, trattazzjoni
tremble rogħda
trick trikk
use użu
way mezz, mezzi
will rieda, volontà

Learn topic "abstract" with flashcards  |  Test topic "abstract" in vocabulary trainer  |  Learn Maltese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.