Dicts.info 

Maltese vocabulary

Learn English to Maltese vocabulary : Business
Index > Business

account kont
advertisement riklam
agreement ftehim
attention attenzjoni
authority awtorità
banknote karta tal-flus
brand marka
business negozju
change żgħar
cheque ċekk
committee kumitat, kummissjoni
company kumpanija
competition kompetizzjoni
copy kopja
course kors
customer klijent
demand bżonn
director direttur
environment ambjent
experience esperjenza
form formola
group grupp
help għajnuna, assistenza
industry industrija
insurance assigurazzjoni
interest interess
invoice kont
job biċċa xogħol
law liġi
loss telfa
management amministrazzjoni, management
mark marka
market suq
material materjal
meeting laqgħa
money flus
occupation xogħol, impieg
offer offerta
office uffizzju
operation operazzjoni
owner propjetarju
package pakkett
payment ħlas
price prezz
product prodott
profit qliegħ, dħul
property propjeta
rate rata
rest bqija
reward paga, ħlas
right dritt
sale bejħ
section parti
service servizz
shop ħanut
show wirja
structure struttura
support appoġġ, manteniment
table tabella
tax taxxa
team tim, skwadra
trade kummerċ
value valur
work xogħol
worker ħaddiem

Learn topic "business" with flashcards  |  Test topic "business" in vocabulary trainer  |  Learn Maltese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.