Dicts.info 

Mongolian vocabulary

Learn English to Mongolian vocabulary : Physics
Index > Physics

balance жин, жинлүүр
bulk цул, бөөн юм
charge цахилгаан цэнэг
energy энерги
light гэрэл
mass масс
mirror толь
movement хөдөлгөөн, явдал
pressure даралт, дарлал
process процесс, хэрэгт татах
size хэмжээ, эзлэхүүн
sound дуу
steam уур, ууршилт
strength хүч
time цаг, цаг харах
unit нэгж, хэмжих нэгж
weight жин

Learn topic "physics" with flashcards  |  Test topic "physics" in vocabulary trainer  |  Learn Mongolian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.