Dicts.info 

Polish vocabulary

Learn English to Polish vocabulary : Abstract
Index > Abstract

ability umiejętność
act akt
action działanie
activity aktywność
addition dodatek
amount ilość
attack atak
attempt próba
attitude stosunek
back tył
behavior zachowanie
bit kawałek
blow cios
break przerwa
campaign kampania
case proces
chance okazja
change zmiana
choice wybór
condition stan
connection łącznik
crack pęknięcie
cut cięcie
damage zniszczenie
danger zagrożenie
decoration ozdoba
defense obrona
destruction zniszczenie
detail szczegół
dominance władza
drop kropla
duty obowiązek
effort starania
fall upadek
feature cecha
fight walka
front przód
hit uderzenie
hole dziura
increase wzrost
increase powiększenie
internet sieć
jolt podskok
kick kopnięcie
kind typ
knot węzeł
list lista
majority większość
matter sprawa
mind umysł
operation działanie
opposite przeciwieństwo
outburst wybuch
part część
part część
personality charakter
piece kawałek
place miejsce
position lokalizacja
power siła
practice praktyka
project zadanie
property właściwość
quality gatunek
quiet łagodne usposobienie
report reportaż
responsibility obowiązek
rest spoczynek
return powrót
rise wejście
risk ryzyko
seat plac
set zestaw
silence cisza
situation położenie
slice kawałek
state stan
step krok
stop przerwa
taste smak
thing rzecz
top zenit
touch dotknięcie
treatment traktowanie
tremble dreszcz
trick podstęp
type typ
use użycie
way sposób
wear zużycie
whole całość
will wola
wish pragnienie

Learn topic "abstract" with flashcards  |  Test topic "abstract" in vocabulary trainer  |  Learn Polish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.