Dicts.info 

Polish vocabulary

Learn English to Polish vocabulary : Adjective-basic
Index > Adjective-basic

another inny
bad niedobry
basic podstawowy
beautiful piękny
best najlepszy
better lepszy
big duży
clean czysty
cold zimny
correct prawidłowy
dark ciemny
difficult trudny
dirty nieczysty
fast szybki
good grzeczny
great wielki
great świetny
happy szczęśliwy
healthy zdrowy
heavy ciężki
hot gorący
important ważny
left lewy
light lekki
little drobny
near niedaleki
new nowy
nice miły
real prawdziwy
right prawy
sharp wyczulony
similar podobny
slow wolny
soft miękki
strong mocny
weak słaby
wrong niepoprawny

Learn topic "adjective-basic" with flashcards  |  Test topic "adjective-basic" in vocabulary trainer  |  Learn Polish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.