Dicts.info 

Polish vocabulary

Learn English to Polish vocabulary : Adverb
Index > Adverb

about dookoła
above nad
again jeszcze raz
almost prawie
along wzdłuż
already już
always zawsze
approximately około
as jak
before zanim
behind za
between między
by przez
directly wprost
early wcześnie
either oba
enough dostatecznie dużo
exactly dokładnie
finally wreszcie
first najpierw
forward przedni
generally na ogół
here tutaj
here tutaj
however jednakże
immediately zaraz
in w
indeed naprawdę
inside w środku
late późno
least najmniej
little niewielki
merely tylko
never nigdy
not nie
now aktualnie
obviously oczywiście
often często
once raz
outside poza
particularly szczególnie
possibly być może
probably prawdopodobnie
quickly prędko
really rzeczywiście
really naprawdę
recently ostatnio
slowly powoli
so tak
solely tylko
sometimes czasami
soon niedługo
still jeszcze
such taki
surely na pewno
then wtedy
there oto
therefore dlatego
today dzisiaj
together razem
tomorrow jutro
tonight dzisiaj wieczorem
too również
up na
usually zazwyczaj
very naprawdę
well zdrowy
why dlaczego

Learn topic "adverb" with flashcards  |  Test topic "adverb" in vocabulary trainer  |  Learn Polish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.