Dicts.info 

Polish vocabulary

Learn English to Polish vocabulary : Communication
Index > Communication

announcement komunikat
answer odpowiedź
approval zgoda
argument argument
book książka
call telefon
character znak
controversy spór
cry wołanie
data dane
decision decyzja
dictionary słownik
discussion dyskusja
doubt niepewność
experience przeżycie
feeling uczucie
humor humor
idea myśl
information informacja
interest zainteresowanie
interview wywiad
language mowa
language język
letter litera
letter list
lie kłamstwo
look spojrzenie
magazine czasopismo
mail poczta
memory pamięć
memory wspomnienie
mistake błąd
name imię
newspaper gazeta
note notatka
number numer
opinion pogląd
page strona
pronunciation wymowa
proposal propozycja
protest protest
question zapytanie
reaction reakcja
reason powód
relation stosunki
request prośba
secret sekret
sentence zdanie
sign znak
speech mowa
spelling ortografia
standard kryterium
statement oświadczenie
subject temat
suggestion wniosek
voice głos
word słowo
writing pismo

Learn topic "communication" with flashcards  |  Test topic "communication" in vocabulary trainer  |  Learn Polish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.