Dicts.info 

Polish vocabulary

Learn English to Polish vocabulary : Number
Index > Number

couple para
eight osiem
eighteen osiemnaście
eighty osiemdziesiąt
eleven jedenaście
fifteen piętnaście
fifty pięćdziesiąt
five piątka
forty czterdzieści
four cztery
fourteen czternaście
million milion
nine dziewięć
nineteen dziewiętnaście
ninety dziewięćdziesiąt
nothing nic
one jeden
seven siedem
seventy siedemdziesiąt
six sześć
sixteen szesnaście
sixty sześćdziesiąt
ten dziesięć
third trzeci
thirteen trzynaście
thirty trzydzieści
thousand tysiąc
thousand tysiąc
three trzy

Learn topic "number" with flashcards  |  Test topic "number" in vocabulary trainer  |  Learn Polish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.