Dicts.info 

Polish vocabulary

Learn English to Polish vocabulary : Science
Index > Science

alternative alternatywa
biology biologia
cause powód
chemistry chemia
comparison porównanie
consequence następstwo
control opanowanie
discipline dyscyplina
discovery odkrycie
event wydarzenie
evidence dowody
example przykład
fact fakt
issue temat
kernel istota
method metoda
model model
phase faza
procedure sposób postępowania
production produkcja
program program
project plan
range zasięg
research praca badawcza
research dochodzenie
science nauka
society społeczeństwo
system sieć
technology technologia
theory teoria
trend tendencja
trouble zmartwienie
user użytkownik

Learn topic "science" with flashcards  |  Test topic "science" in vocabulary trainer  |  Learn Polish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.