Dicts.info 

Polish vocabulary

Learn English to Polish vocabulary : Society
Index > Society

army armia
base główny składnik
club klub
company towarzystwo
contest konkurs
country kraj
court sąd
crime przestępstwo
culture kultura
democracy republika
dominion panowanie
election wybory
existence istnienie
government rząd
history historia
individual jednostka
institution instytucja
king król
member członek
nation naród
news wiadomości
noise hałas
order rozkaz
organization organizacja
pass przepustka
passport paszport
peace pokój
people ludzie
police policja
policy polityka
population ludność
public lud
punishment kara
religion wiara
religion religia
state państwo
title tytuł
union unia
will wola
will testament

Learn topic "society" with flashcards  |  Test topic "society" in vocabulary trainer  |  Learn Polish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.