Dicts.info 

Romanian vocabulary

Learn English to Romanian vocabulary : Abstract
Index > Abstract

ability putinţă
act act
action acţiune
activity dinamism
addition adaos
amount cantitate
attack atac
attempt tentativă
attitude atitudine
back spate
behavior comportament
bit bucăţică
blow lovitură
break pauză
campaign campanie
case caz
chance oportunitate
change schimbare
choice alegere
condition condiţie
connection conector
crack crăpătură
cut întrerupere
damage pagubă
danger pericol
death moarte
decoration ornament
destruction distrugere
detail detaliu
dominance putere
drop picătură
duty datorie
effort efort
fall cădere
feature caracteristică
fight luptă
front parte din faţă
hit lovitură
hole gaură
increase creştere
increase crestere
internet internet
jolt zdruncinătură
kick lovitură cu piciorul
kind fel
knot nod
list listă
majority majoritate
matter chestiune
mind minte
operation funcţionare
opposite opus
outburst salvă
part parte
part parte
piece bucată
place loc
position loc
power putere
practice practică
project îndatorire
property proprietate
quality calitate
quiet seninătate
reach bătaie
responsibility responsabilitate
rest odihnă
return întoarcere
rise ascensiune
risk pericol
seat loc
set set
silence linişte
situation situaţie
slice bucată
state stare
step pas
stop oprire
taste gust
thing lucru
top punct culminant
touch atingere
treatment tratament
tremble tremur
trick şiretlic
type tip
use uz
way fel
wear uzură
whole tot
will voinţă
wish pretenţii

Learn topic "abstract" with flashcards  |  Test topic "abstract" in vocabulary trainer  |  Learn Romanian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.