Dicts.info 

Romanian vocabulary

Learn English to Romanian vocabulary : Business
Index > Business

account cont
advantage avantaj
advertisement publicitate
advice sfat
agreement înţelegere
attention atenţie
authority autoritate
banknote bancnotă
bargain afacere
brand marcă
business magazin
capital capital
change mărunt
cheque cec
committee comitet
company companie
competition concurenţă
complaint acuzaţie
contract contract
copy copie
council consiliu
course oră
customer client
demand nevoie
department departament
difficulty greutăţi
director director
economy economie
environment mediu înconjurător
experience experienţă
firm firmă
form formular
group grup
help ajutor
holiday vacanţă
income venit
industry industrie
insurance asigurare
interest interes
invoice carnet de cecuri
job ocupaţie
law lege
leave permisie
loss pierdere
management îndrumare
mark semn
market piaţă
material material
mean medie
meeting întâlnire
money bani
occupation ocupaţie
offer ofertă
office birou
officer ofiţer de poliţie
owner proprietar
package pachet
payment plată
plan plan
price preţ
problem problemă
product produs
profit profit
property proprietate
rate tarif
rest rest
reward răsplată
right drept
sale vânzare
section divizie
service serviciu
share acţiune
shop magazin
skill abilitate
success succes
support sprijin
table tabel
tax taxă
team echipă
trade comerţ
value valoare
work loc de muncă
worker muncitor

Learn topic "business" with flashcards  |  Test topic "business" in vocabulary trainer  |  Learn Romanian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.