Dicts.info 

Romanian vocabulary

Learn English to Romanian vocabulary : Communication
Index > Communication

announcement anunţ
answer răspuns
approval aprobare
argument argument
book carte
call apel
character caracter
controversy ceartă
cry strigăt
data date
decision decizie
dictionary dicţionar
discussion discuţie
doubt dubiu
experience încercare
feeling sentiment
humor umor
idea idee
interest interes
interview interviu
language limbă
language limbă
letter literă
letter scrisoare
lie minciună
look privire
magazine revistă
mail poştă
memory memorie
memory amintire
mistake greşeală
name nume
newspaper ziar
note notã
number număr
opinion părere
page pagină
pronunciation pronunţare
proposal propunere
protest protest
question întrebare
reaction reacţie
reason motiv
relation relaţii
request rugăminte
secret secret
sentence frază
sign simbol
speech limbă
spelling ortografie
standard criteriu
subject subiect
suggestion propunere
voice voce
word promisiune
writing scris

Learn topic "communication" with flashcards  |  Test topic "communication" in vocabulary trainer  |  Learn Romanian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.