Dicts.info 

Tagalog vocabulary

Learn English to Tagalog vocabulary : Communication
Index > Communication

announcement patalastas, babala
answer sagot
approval pahintulot
argument argumento
book aklát
call telepono
character karakter, ugali
controversy pagtatalo, katuwiran
cry sumigaw
data impormasyon
decision desisyon
dictionary diksiyonáryo
discussion diskusyon
doubt duda
experience akda, katha
feeling pakiramdam
humor pagpapatawa
idea diwa, layunin
information impormasyon
interest papagkagustuhin, akitin
interview pakikipanayam
language wika
language salita, lenguahe
letter titik
letter sulat
lie kasinungalingan
look itsura, ayos
magazine magasin
mail liham
memory memorya
memory alaala
mistake mali
name pangalan
newspaper dyaryo, pahayagan
note pag-ukulan ng pansin, tanda
number numero
opinion opinyon
page pahina
pronunciation pagbibigkas
proposal mungkahi, panukala
protest protesta
question tanong, pagtatanung
reaction reaksyon
reason katuwiran, dahilan
relation relasyon
request humiling, makiusap
secret sekreto
sentence pangungusap
sign senyales
speech pag-uusap
spelling pagbaybay
standard pamantayan
statement pagsasalita, ulat na nakasulat
subject tema
suggestion panukala, suhestion
voice boses
word salita
writing sulat

Learn topic "communication" with flashcards  |  Test topic "communication" in vocabulary trainer  |  Learn Tagalog

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.