Dicts.info 

Tagalog vocabulary

Learn English to Tagalog vocabulary : Family
Index > Family

baby sanggol
birth kapanganakan
birthday kaarawan
boy lalaki
brother kapatíd na laláki
child bata
daughter anak na babae
death kamatayan
family pamilya
father amá
friend kaibigan
girl dalagita
grandfather lolo, ingkong
human tao
husband asawa
life buhay
man laláki
marriage kasal
mother iná
neighbor kapit-bahay
parent magulang
person pagkatao
relationship relasyon
sister kapatid na babae
son anak na lalaki
wedding kasal
wedding kasal
wife asawang babae
woman babae

Learn topic "family" with flashcards  |  Test topic "family" in vocabulary trainer  |  Learn Tagalog

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.