Dicts.info 

Tagalog vocabulary

Learn English to Tagalog vocabulary : Pronoun
Index > Pronoun

anyone kahit sino
anything anuman, kahit ano
everybody bawat isa, bawat tao
everything bawat bagay, lahat ng bagay
he siya ( lalaki)
her kaniya, ang kaniya (pambabae)
herself kanyang sarili (babae)
him kaniya, ang kaniya (panlalaki)
himself sa sarili nya
his kaniya, ang kaniya (panlalaki)
it yaon, iyan
itself kanyang sarili
me ako, sa akin
my akin, sa akin
our atin, amin
she niya
that adv. Na, upang pron. Yoon
their kanila, nila
them sa kanila
these ang mga ito
they nila
this ito
us tayo
we tayo
what ano
when kailan
which alin
which alin
who sino
whom na
whose kanino, sino ang may-ari
you ninyo
your ang inyong, mo
yourself ang iyong sarili, iyong sarili

Learn topic "pronoun" with flashcards  |  Test topic "pronoun" in vocabulary trainer  |  Learn Tagalog

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2023 Dicts.info.