Dicts.info 

Tagalog vocabulary

Learn English to Tagalog vocabulary : Time
Index > Time

afternoon tanghali
age edad
April Abril
August Agosto
autumn taglagás
beginning pasimula
century dantaon
date petsa
day araw
December Disyembre
end tapos, katapusan
evening gabí
February Pebrero
Friday Biyernes
future kinabukasan
hour isang oras
January Enero
July Hulyo
June Hunyo
May Mayo
midnight hatinggabi
minute minuto
moment sandali, saglit
moment sandali, minuto
Monday Lunes
month buwan
morning umaga
night gabi
November Nobyembre
now ngayon
October Oktubre
past nakaraan
pause tigil, hinto
period oras, panahon
present kasalukuyan
Saturday Sabado
season pana-panahon
second segundo
September Setyembre
spring tagsibol
summer tag-araw
Sunday Linggo
Thursday Huwebes
today ngayon, ngayong araw na ito
tomorrow bukas
Tuesday Martes
Wednesday Miyerkules
week linggo
weekend katapusan ng linggo
while sandali
winter taglamíg
year anyo

Learn topic "time" with flashcards  |  Test topic "time" in vocabulary trainer  |  Learn Tagalog

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.