Dicts.info 

Tagalog vocabulary

Learn English to Tagalog vocabulary : Verb
Index > Verb

accept tanggapin, tumanggap
accuse pagbintangan, paratangan
achieve makamit, kamtan
act kilos, aksyon
add isama, ibilang
add idagdag, pagsamahin
admit tanggapin, aminin
affect makakasama, makapinsala
agree pumayag, sumang-ayon
allow payagan, pahintulutan
announce ipaalam, ihayag
argue makipagtalo, mangatuwiran
arrive dumating,
ask itanong, magtanong
attack atakihin, salakayin
avoid iwas
be mabuhay
bear tiisin, pasanin
beat talunin
become maging
behave magpakatao, magpakabait
believe maniwala
benefit kapakinabangan
bite kagat
bring dalhin
build magtayo, gumawa
burn sunog, sunugin
call tawag, telepono
care pag-aalala
carry karga
catch humuli, saluhin
cause dahilan, himukin
change baguhin
choose piliin, pumili
classify pag-uri, uriin
clean maglinis
compare kumpara
connect ikabit, idugtong
contain laman, nilalaman
continue ipagpatuloy
control pagpipigil, kapangyarihan
cook luto
copy kopya
cough ubo
count bilangin
crush durugin, pisain
crush durugin, pisain
cry iyak
decide magpasiya, hatulan
deliver dalhin, ihatid
describe ilarawan
design desenyo, plano
desire nasa, hangarin
develop pabutihin, pasulungin
die mamatay
discover tuklasin, hanapin
discuss pag-usapan
dislike ayaw, di gusto
divide hatiin, paghati-hatiin
doubt duda
drive maneho
embrace yakap, yapos
encourage hikayatin, palakasin ang loob
end tapos, wakas
enhance palakihin
enjoy ikatawa, ikaligaya
enter pimasok, tumuloy
establish itatag, magtayo
estimate tantiyahin, tayahin
exceed higitan, lampasan
exist mabuhay, lumagi
expect asahan, hintayin
explain ipaliwanag, mangatuwiran
express magpaliwanag
fight labanan
fill punuin, lagyan
find hanapin, makita
find out alamin
finish tapusin, wakasan
flush patag, pantay
forgive patawad, pagpapatawad
free palayain, kalagan
give up sumuko, tumigil
grow tumubo, lumaki
happen mangyari, magkataon
hate magalit, mamuhi
hide itago
hold hawakan
identify kilalanin, suriin
imply mangahulugan, magpahiwatig
include isama, ibilang
increase dagdagan, damihan
injure saktan, sugatan
introduce magpakilala, ipakilala
introduce magpakilala, ipakilala
join sumapi, idugtong
keep iligpit, magtago
kick tadyak, sipa
kill patayin
land lumunsad, dumaong
last mabuhay
lead manguna, ihatid
leave mag-iwan, umalis
let tulutan, payagan
lift buhatin, itaas
limit hangganan
load ikarga, maglulan
lock tranka, kandado
look itsura, ayos
lose mawala, iwala
manage mangasiwa, patnugutan
marry kasal, magpakasal
match pagbagayin, ilapat
mean mahalaga
mean intensyon
measure sukatin
mention banggitin
miss nakaligtaan
miss mintis
name pangalan
operate magmaneho, mamahala
order utos, pabilin
own arrin, sarilihin
pass on ipasa, iabot
peel talupan, balatan
plan plano
please aliwin
plow araruhin
poison lason
polish pakintabin, pakinisin
prepare ihanda
press daganan, pindutin
prevent pigilin, salain
print printa, imprenta
process paraan, kasalukuyang ginagawa
profit tubo, pakinabang
protest tutol, di-pagsang-ayon
prove patunay, patotohanan
publish ipahayag, ipalimbag
raise magtayo
rate ranggo, grado
reach abutin, itaas
receive tanggapin, tumanggap
record itala, rekord
reduce bawasan, magpababa
refuse tanggihan, di-tanggapin
remove alisin, lumipat
render magkaloob, gawin
replace palitan,
reply sagot
report ulat, balita
represent kumatawan
request kahilingan, hiling
respect paggalang, respeto
rest pahinga
reveal ilabas, ipagsabi
risk panganib, peligro
rule pagharian, sakupin
save mag-ipon, mag-impok ingatan
save iligtas, ingatan
see nakita, paningin
see ayunan, tanggapin
send ipadala, magpadala
serve paglingkuran, pagsilbihan
sew tahi, tahiin
share ibahagi, kaparti
shout sigaw, hiyaw
show palabasin, ipakita
smash wasakin, mabangga
smell amoy
smell amoy
smell amoy
smoke usok
spend gugulin, magpalipas
stand tumayo, tayo
stay mamalagi, pagtira
steal magnakaw
stop hinto
study pag-aaral, mag-aral
suffer magtiis
suggest imungkahi
supply magbigay ng kailangan
support sustento, suporta
suppose magpalagay
surprise pagkamangha, pagkagulat
taste lasa
teach magturo, matuto
test pagsusuri, iksamen
thank pasasalamat
think isip
throw tapon, ibato
title titulo
trade makipagkalakal, magpalit
train sanayin, turuan
travel maglakbay, kumilos
treat pakitunguhan, tratuhin
trick dayain, linlangin
try magtangka, tangkain
turn pihit, liko
visit pagdalaw
walk lakad, lumakad
warm mainit
wash labhan
watch manuod, panuorin
wear magsuot, gumamit
weigh bigat, timbang
win panalo
wish naisin, ibigin

Learn topic "verb" with flashcards  |  Test topic "verb" in vocabulary trainer  |  Learn Tagalog

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.