Dicts.info 

Vietnamese vocabulary

Learn English to Vietnamese vocabulary : Color
Index > Color

black không sữa
blue (màu) xanh (blue or green), xanh lam
brown màu nâu
gray xám
green non
orange cam
pink màu hồng
violet màu tím
white trắng
yellow màu vàng

Learn topic "color" with flashcards  |  Test topic "color" in vocabulary trainer  |  Learn Vietnamese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.