Dicts.info 

Vietnamese vocabulary

Learn English to Vietnamese vocabulary : Feeling
Index > Feeling

fear sự sợ hãi
hate sự căm thù
love yêu thích
pleasure điều thú vị
shock tình trạng cực kì yếu đuối

Learn topic "feeling" with flashcards  |  Test topic "feeling" in vocabulary trainer  |  Learn Vietnamese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.