Dicts.info 

Vietnamese vocabulary

Learn English to Vietnamese vocabulary : Number
Index > Number

couple hai người
eight tám
five số năm
million triệu
nine chín
nothing không có gì
one một
ten mười
third số thứ ba
thousand một nghìn
thousand con số một nghìn
three ba, ba
two hai

Learn topic "number" with flashcards  |  Test topic "number" in vocabulary trainer  |  Learn Vietnamese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.