Dicts.info 

Vietnamese vocabulary

Learn English to Vietnamese vocabulary : Time
Index > Time

afternoon buổi chiều
age chín ngấu
April Tháng tư
August tháng tám
autumn mùa thu
beginning sự bắt đầu
century thế kỷ
date ngày tháng
day ngày
December Tháng mười hai
evening buổi tối
February Tháng hai
Friday Thứ Sáu
hour giờ
January Tháng một
July Tháng bảy
June Tháng sáu
May Tháng năm
midnight nửa đêm
minute phút
moment một chốc lát
Monday Thứ Hai
morning buổi sáng
night đêm
November Tháng mười một
now hiện nay
October Tháng mười
past quá khứ
pause lúc tạm nghỉ
period giai đoạn
Saturday Thứ Bảy
season mùa
second giây
September Tháng chín
spring mùa xuân
summer mùa hè
Sunday Chủ nhật
Thursday Thứ Năm
Tuesday Thứ Ba
Wednesday Thứ Tư
week tuần
weekend ngày cuối tuần
while một lúc
winter mùa đông
year năm

Learn topic "time" with flashcards  |  Test topic "time" in vocabulary trainer  |  Learn Vietnamese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.