Dicts.info 

Vietnamese vocabulary

Learn English to Vietnamese vocabulary : Verb-basic
Index > Verb-basic

begin Bắt đầu
break chia ra
buy mua
close đóng
come đi đến
cut cắt
dance khiêu vũ
do sử dụng
draw vẽ
drink uống
eat ăn
fall rơi
find tìm thấy
fire bắn
fly bay
follow theo sau
forget quên
give cho
hear nghe
help giúp
hope hy vọng
jump nhảy lên
kiss hôn
laugh cười
learn học
lie nằm
like thích
listen lắng nghe
look nhìn
lose mất
love thích
meet bắt gặp
move di chuyển
need cần đến
offer mời
open mở ra
pay trả tiền
play nô đùa
pull rút ra
push đẩy
put đặt
read đọc
remember nhớ lại
run chạy
say nói
sell bán
sing hát
sit ngồi
smile mỉm cười
swim bơi, tắm (lit. "to bathe"
take cầm
talk nói
understand hiểu được ý
use áp dụng
wait đợi

Learn topic "verb-basic" with flashcards  |  Test topic "verb-basic" in vocabulary trainer  |  Learn Vietnamese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.